Vsebina

 

Praktične informacije
Menjalniški tečaj 24.7.2024
 1 USD1,08 EUR (-0)
 1 HRK0 EUR (0)
 1 GBP0,84 EUR (-0)
 1 PLN4,29 EUR (+0,02)
 1 CZK25,43 EUR (+0,07)
več
>
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR

več

več
Praktične informacije - Povračila stroškov
Postavka Javni sektor (zneski v evrih) Gospodarstvo (davčna uredba)
Nadomestilo za ločeno življenje 169,45 434,00
Regres za letni dopust za leto 2024 1.253,90 **** 1.253,90
Jubilejna nagrada (delovna doba v javnem sektorju) * Znesek za izplačila od 01.3.2024
za 10 let delovne dobe 348,14 666,29
za 20 let delovne dobe 522,20 999,43
za 30 let delovne dobe 696,27 1.332,57
za 40 let delovne dobe 696,27 1.665,71
Solidarnostna pomoč (ob izpolnitvi pogojev) od 1. 3. 2024 696,27 EUR**
Solidarnostna pomoč za hujšo škodo, nastalo delojemalcu zaradi naravne nesreče poplav v avgustu 2023, izplačana 2023 10.000,00
Težja invalidnost ali daljša bolezen ter elementarna nesreča ali požar, ki prizadene delojemalca. 2.000,00
Smrt delojemalca ali njegovega družinskega člana.*** 5.000,00
Odpravnina ob upokojitvi 6.662,85
Nagrada za obvezno opravljanje prakse od 1.3. 2024  
Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse za celotno mesečno obveznost za dijake 86,00 333,14
Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse za celotno mesečno obveznost za študente 172,00 333,14
Nagrade vajencem
Mesečna nagrada za 1. letnik 303,72 303,72
Mesečna nagrada 2. letnik 364,47 364,47
Mesečna nagrada 3. letnik 485,96 485,96
Dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ)
Olajšava za prostovoljno DPZ 2.903,66
Premije Tukaj.

*Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana ( Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013).

** Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč. Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega stavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 140 (130) odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo. Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega stavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog. ( Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013 ter Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji Uradni list 88/2021 z dne 3. 6. 2021).

*** V kolikor se povrne stroške pogreba, se ti stroški vštevajo v 3.443 EUR.

**** Na podlagi Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 se regres za letni dopust v letu 2024 izplača ob izplačilu plače za februar 2024 (v lanskem letu oziroma prejšnjih letih, pri plači za mesec maj), in sicer najkasneje do 14. marca 2024.


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih