Input:

Ur. l. RS 3307/2022, Aneks št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), z dne 26.10.2022

ANEKS ŠT. 13
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi določitve višine uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), uskladitve višine dodatkov za specializacijo, magisterij in doktorat in dodatkov za manj ugodne delovne pogoje ter spremembe uvrstitev orientacijskih delovnih mest v skladu s 1. in 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
2. člen
(višina uskladitve)
Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za javne uslužbence znaša 4,5 odstotkov.
3. člen
(uvrstitev orientacijskih delovnih mest)
V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) se besedilo 16. člena spremeni tako, da se glasi:
»V skladu s to pogodbo se določajo orientacijska delovna mesta plačnih skupin C do K, in sicer:
Plačna skupina C:
 

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih