Input:

Ur. l. RS 456/2023, Pravilnik o poklicnih boleznih, z dne 25.2.2023

PRAVILNIK
o poklicnih boleznih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
-  poklicne bolezni,
-  dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni,
-  pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni,
-  postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni.
2. člen
(namen)
S tem pravilnikom se določajo poklicne bolezni za namen:
-  ugotavljanja in potrditve obstoja poklicne bolezni, na podlagi katere delavec uveljavlja pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
-  prilagoditve organizacije delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali določenem delu, ki jih izvede delodajalec,
-  spremljanja stanja na področju poklicnih bolezni v skladu s predpisi.
3. člen
(pomen izrazov)
(1)  Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
-  daljši neposredni vpliv delovnega okolja je opredeljen z najkrajšim trajanjem izpostavljenosti,
-  dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni, so dela, kjer je izpostavljenost vzročnemu dejavniku taka, da lahko povzroči poklicno bolezen,
-  delavec je oseba, ki je ali je bila v obdobju izpostavljenosti iz druge alineje prvega odstavka 5. člena tega pravilnika zavarovana za poklicno bolezen v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
-  delodajalec je sedanji in prejšnji delodajalec, razen če ta pravilnik določa drugače,
-  indukcijska doba je najkrajši čas od začetka izpostavljenosti vzročnemu dejavniku do nastanka poklicne bolezni,
-  latentna doba je čas od zadnje izpostavljenosti delavca vzročnemu dejavniku do nastanka poklicne bolezni,
-  publikacija o ugotavljanju in potrjevanju posameznih poklicnih bolezni, ki jo je izdal Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: publikacija), je publikacija Evropske komisije o poklicnih boleznih, naslovljena: European Commission. Information notices on occupational diseases: a guide to diagnosis. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. Za prevod publikacije se šteje publikacija, naslovljena: Evropska komisija. Evropska priporočila za diagnosticiranje poklicnih bolezni. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2019,
-  register

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih