Input:

Ur. l. RS 772/2024, Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine, z dne 13.4.2024

PRAVILNIK
o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1)  Ta pravilnik ureja poslovanje sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: sistem EZR) države oziroma občine.
(2)  Poslovanje sistema EZR države oziroma občine je enotno izvajanje javnofinančnih tokov in zajema:
-  upravljanje v sistemu EZR: sprejemanje vlog in dajanje posojil, odobravanje prekoračitve pozitivnega stanja na podračunih ter sistem enotnega upravljanja denarnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: sistem enotnega upravljanja) ter
-  upravljanje izven sistema EZR: nalaganje denarnih sredstev in zadolževanje sistema EZR izven tega sistema.
(3)  Ta pravilnik določa tudi:
-  pogoje nalaganja prostih denarnih sredstev imetnikov podračunov izven sistema EZR in poročanje o teh naložbah,
-  način obrestovanja, roke obračuna in plačila obresti ter določanje obrestnih mer za posle sistema EZR,
-  način in roke za izdelavo obračuna presežka upravljanja sistema EZR, njegovo razporeditev in poročanje ter
-  vodenje računovodskih evidenc upravljavca sredstev sistema EZR države oziroma občine.
2. člen
(sistem EZR, upravljavec in stroški upravljanja sredstev sistema EZR)
(1)  Sistem EZR je vzpostavljen na ravni države oziroma posamezne občine. V posamezni sistem EZR so vključeni upravljavec sredstev sistema EZR in imetniki podračunov posameznega sistema EZR. Posamezni sistem EZR ima pri Banki Slovenije odprt enotni zakladniški račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh imetnikov podračunov, ki so vključeni v posamezni sistem EZR, in se vodi v eurih ter v tistih tujih valutah, za katere se država oziroma občina dogovorita z Banko Slovenije.
(2)  Sistem enotnega upravljanja omogoča imetnikom podračunov pridobivanje posojil od upravljavca sredstev sistema EZR pod pogoji, ki jih opredeljuje ta pravilnik.
(3)  Upravljavec sredstev sistema EZR države je ministrstvo, pristojno za finance, ki upravlja denarna sredstva sistema EZR države. Upravljavec sredstev sistema EZR države se registrira pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) s svojo matično številko kot del ministrstva, pristojnega za finance. Upravljavec sredstev sistema EZR občine je za finance pristojni organ občinske uprave. Upravljavec sredstev sistema EZR občine se registrira pri UJP s svojo matično številko kot del občinske uprave.
(4)  Upravljavec sredstev sistema EZR države oziroma občine opravlja vse transakcije, povezane z upravljanjem posameznega sistema EZR, prek zakladniškega podračuna, ki je vključen v posamezni sistem EZR. Zakladniški podračun se ne uporablja za izvrševanje proračuna oziroma izvajanje finančnih načrtov imetnikov podračunov.
(5)  Stroški, povezani z upravljanjem sistema EZR države oziroma občine, se plačujejo v breme državnega proračuna oziroma občinskega proračuna.
2. NALAGANJE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV IMETNIKOV PODRAČUNOV, KI SO VKLJUČENI V SISTEM EZR DRŽAVE OZIROMA OBČINE
3. člen
(upravljanje prostih denarnih sredstev)
(1)  Prosta denarna sredstva so denarna sredstva, ki še niso uporabljena v skladu

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih